BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2

Informacje o jednostce


Nazwa: Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2
Symbol: DPSH
Adres: ul. Helclów 2, 31-148 Kraków
Telefon: +48126344255
Faks: +48126330828
Email: sekretariat@dpshelclow.pl
WWW: http://www.dpshelclow.pl
Adres ESP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/DPSh
NIP: 6761694410
REGON: 000293172
Zakres działania: Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów jest jednostką budżetową Gminy Miejskiej Kraków oraz stanowi element struktury systemu pomocy społecznej w Krakowie nadzorowanej przez I Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej i Komunalnej przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. DPS jest placówką stałego pobytu, przeznaczoną dla osób przewlekle somatycznie chorych świadczącą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców oraz umożliwia korzystanie ze świadczeń zdrowotnych przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
Uwagi: Godziny pracy: Pon. - Pt. w godz. 7.30 - 15.30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dom Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów w Krakowie uprzejmie informuje, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Domu oraz ochrony osób i mienia na terenie tutejszej jednostki prowadzony jest monitoring, który obejmuje korytarz na parterze budynku głównego, poziom piwnic, wszystkie korytarze w budynku E oraz część ogrodu.
Władze:
Dyrektor  Józefa Grodecka
Z-ca dyrektora  Marcin Ogórek

Zobacz szczegółowe informacje na temat jednostki

 

Osoba odpowiedzialna:
MGR JÓZEFA GRODECKA
Osoba publikująca:
KAROL KOŁODZIEJ
Data wytworzenia:
2006-06-27
Data publikacji:
2017-01-27
Data aktualizacji:
2019-05-13
 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-13 08:22:39
KAROL KOŁODZIEJ
 Edycja
2019-01-20 23:00:58
KAROL KOŁODZIEJ
 Edycja
2019-01-18 00:24:02
KAROL KOŁODZIEJ
 Edycja
2019-01-16 18:59:09
KAROL KOŁODZIEJ
 Edycja
2019-01-16 18:58:32
KAROL KOŁODZIEJ
 Edycja
2019-01-16 18:58:11
KAROL KOŁODZIEJ
 Edycja
2019-01-16 18:57:44
KAROL KOŁODZIEJ
 Edycja
2019-01-16 18:57:11
KAROL KOŁODZIEJ
 Edycja
2019-01-16 18:56:45
KAROL KOŁODZIEJ
 Edycja
2019-01-16 18:56:07
KAROL KOŁODZIEJ
 Edycja