BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Kluzeka 6

Biuletyn Informacji Publicznej

Domu Pomocy Społecznej ul. Kluzeka 6 w Krakowie

 


Są dwie drogi aby przeżyć życie. Jedna, to żyć tak, jakby nic nie było cudem.
Druga to żyć tak, jakby cudem było wszystko.


Wizja


 

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.dpskluzeka.pl


 

 

 

 

 

Dostęp do informacji publicznej

1. Informacje publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

2. Informacja publiczna , która może być niezwłocznie udostępniona , jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

3. Informacja publiczna może być udostępniana w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólne dostępnych