BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Kluzeka 6

Informacje o jednostce


Nazwa: Dom Pomocy Społecznej ul. Kluzeka 6
Symbol: DPSK
Adres: ul. Kluzeka 6, 31-222 Kraków
Telefon: +48124152592
Faks: 12444-70-62
Email: dpskluzeka@dpskluzeka.pl
WWW: http://www.dpskluzeka.pl
NIP: -
Zakres działania: Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Kluzeka 6 jest jednostką budżetową Gminy Miejskiej Kraków oraz stanowi element struktury systemu pomocy społecznej w Krakowie nadzorowanej przez Zastępcę Prezydenta ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Celem Domu jest zapewnienie osobom w podeszłym, wymagającym całodobowej opieki usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb oraz umożliwienia korzystania ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego .
Uwagi: Sekretariat czynny: Pon-Pt 7:00-15:00
Władze:
Dyrektor mgr Piotr Zieliński
Kierownik Działu Opiekuńczo - Terapeutycznego mgr Dorota Szkolak
Kierownik Działu Żywienia  Krystyna Glazor
Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego mgr inż. Mirosława Twaróg
Główny Księgowy  Ewa Oleksy

Zobacz szczegółowe informacje na temat jednostki