BIP MJO - Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego

Struktura organizacyjna MDK im. K. I. Gałczyńskiego


Dyrektor: Teresa Grzybowska

Z-ca dyrektora: Małgorzata Czub

Główny księgowy: Anna Muzyk

Kierownik gospodarczy: Monika Jędrosz

Kierownik sekcji promocji i organizacji imprez: mgr Bożena Partyła