BIP MJO - Młodzieżowy Dom Kultury Dom Harcerza im. A.Kamińskiego

Mienie

Wartość majątku Młodzieżowego Domu Kultury "Domu Harcerza" im. prof. A. Kamińskiego na 01.01.2016 r.:

  • środki trwałe - 17 763,00
  • pozostałe środki trwałe 315 248,53
  • wartości niematerialne i prawne 11 279,06

 

 

 

Wartość majątku Młodzieżowego Domu Kultury "Domu Harcerza" im. prof. A. Kamińskiego na 01.01.2019 r.:

  • środki trwałe 17 763,00
  • pozostałe środki trwałe 349 649,00
  • wartości niematerialne i prawne 11 816,06

 

 

Wartość majątku Młodzieżowego Domu Kultury "Domu Harcerza" im. prof. A. Kamińskiego na 01.01.2020 r.:

 

      • środki trwałe 17 763,00

      • pozostałe środki trwałe 354 816,08

      • wartości niematerialne i prawne 15 620,45