BIP MJO - Młodzieżowy Dom Kultury Dom Harcerza im. A.Kamińskiego

Informacje o jednostce


Nazwa: Młodzieżowy Dom Kultury Dom Harcerza im. A.Kamińskiego
Symbol: MDKO
Adres: ul. Lotnicza 1, 31-462 Kraków
Telefon: +48124119189, +48122944444
Faks: (12)4119189
Email: sekretariat@mdk-lotnicza.pl
WWW: http://www.mdk-lotnicza.pl
NIP: 6751196610
Zakres działania: oświata, kultura, wychowanie
Uwagi: Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Dominik Strzebak e-mail: inspektor6@mjo.krakow.pl
Władze:
dyrektor mgr Mieczysław Czytajło

Zobacz szczegółowe informacje na temat jednostki