BIP MJO - Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice” w Krakowie

Na tej stronie prezentujemy przepisy dot. naszej placówki

 

1. Statut MDK

2. Statut MDK /27.11.2017/