BIP MJO - Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium jest udostępniana na wniosek.
Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
Informacja publiczna jest udostępniona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.