BIP MJO - Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży

Biuletyn Informacji Publicznej


 

 


 

 

 

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie jest placówką wychowania pozaszkolnego, która proponuje dzieciom i młodzieży różnorodne, twórcze formy w zakresie edukacji artystycznej oraz działalności środowiskowej i wychowawczej. Program kształcenia został dostosowany do umiejętności, zainteresowań i talentu uczestników, zapewniając tym samym wszechstronny rozwój osobowości i zdolności intelektualno - artystycznych. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli - instruktorów, którzy są równocześnie czynnymi zawodowo fachowcami swoich specjalności.

 

strona domowa: www.sckm.krakow.pl

 


Uwaga!
Informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w BIP są udostępniane na wniosek zainteresowanego. Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu określone są w ustawie o dostępie do informacji publicznej. 

 

Osoba odpowiedzialna:
MGR EWA RÓŻAŃSKA
Osoba publikująca:
STANISŁAW TARASEK
Data wytworzenia:
2006-06-27
Data publikacji:
2010-05-21
Data aktualizacji:
2019-01-23
 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-01-23 09:14:30
STANISŁAW TARASEK
 Edycja
2019-01-23 09:09:50
STANISŁAW TARASEK
 Edycja
2019-01-23 09:00:16
STANISŁAW TARASEK
 Edycja
2019-01-23 08:59:12
STANISŁAW TARASEK
 Edycja
2019-01-23 08:53:43
STANISŁAW TARASEK
 Edycja
2018-04-18 09:48:05
STANISŁAW TARASEK
 Edycja
2015-05-28 13:45:42
STANISŁAW TARASEK
 Edycja
2010-05-21 13:31:45
STANISŁAW TARASEK
 Edycja
2010-05-21 13:28:47
STANISŁAW TARASEK
 Edycja
2008-11-21 12:48:08
STAROMIEJSKIE CENTRUM KULTURY MŁODZIEŻY
 Edycja