BIP MJO - Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży

Informacje o jednostce


Nazwa: Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży
Symbol: SCKM
Adres: ul. Wietora 13-15, 31-067 Kraków
Telefon: +48124305090
Faks: 124305154
Email: biuro@sckm.krakow.pl
WWW: http://www.sckm.krakow.pl
NIP: 6751000535
REGON: 003891301
Zakres działania: Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie jest placówką wychowania pozaszkolnego, która proponuje dzieciom i młodzieży różnorodne, twórcze formy w zakresie edukacji artystycznej oraz działalności środowiskowej i wychowawczej. Program kształcenia został dostosowany do umiejętności, zainteresowań i talentu uczestników, zapewniając tym samym wszechstronny rozwój osobowości i zdolności intelektualno - artystycznych. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli - instruktorów, którzy są równocześnie czynnymi zawodowo fachowcami swoich specjalności.
Uwagi: Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Paweł Jasiołek, mail do Inspektora ochrony danych - inspektor2@mjo.krakow.pl
Władze:
Dyrektor mgr Ewa Różańska
Wicedyrektor mgr Urszula Budzyńska-Tarasek

Zobacz szczegółowe informacje na temat jednostki