BIP MJO - Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiak”

Biuletyn Informacji Publicznej

Międzyszkolnego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca "Krakowiak"

 

 

Logo zespołu MLZPiT "Krakowiak"

 

 


Zapraszamy również do naszego serwisu domowego 

 

 

 


  

  Informacje publicznie nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyc wniosek w sekretariacie Placówki. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

 


  Misja:

>> kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań  i uzdolnień artystycznych,

>> upowszechnianie sztuki i tradycji ludowej w kraju i poza jego granicami,
>> prezentacja i promocja kultury i sztuki Krakowa,
>> wychowanie dzieci i młodzieży,
>> organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.   



 




Harmonogram imprez


 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-05-25 22:49:47
GRZEGORZ WÓJCIK
 Edycja
2018-05-24 14:00:34
GRZEGORZ WÓJCIK
 Edycja
2018-04-20 11:22:47
GRZEGORZ WÓJCIK
 Edycja
2015-07-08 14:09:16
RYSZARD OPRYCH
 Edycja
2015-07-08 14:06:41
RYSZARD OPRYCH
 Edycja
2015-02-17 13:26:04
GRZEGORZ WÓJCIK
 Edycja
2007-05-28 19:20:58
MIĘDZYSZKOLNY LUDOWY ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA KRAKOWIAK
 Edycja
2006-11-15 10:12:43
MIĘDZYSZKOLNY LUDOWY ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA KRAKOWIAK
 Edycja
2006-11-15 09:17:57
MIĘDZYSZKOLNY LUDOWY ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA KRAKOWIAK
 Edycja
2006-11-06 09:39:48
MIĘDZYSZKOLNY LUDOWY ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA KRAKOWIAK
 Edycja