BIP MJO - XX Liceum Ogólnokształcące
   
 

Procedura ewakuacji uczniów i pracowników szkoły.

 

"Wiedza i Praktyka w naukach matematyczno - przyrodniczych" - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego.


"Terapeutyczna i kulturotwórcza rola tekstów kultury"  - w ramach programu operacyjnego „Multimedialna szkoła” Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Fundacji Rozwoju Kina, program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


„Dobrze uczyć i oceniać w szkole samorządowej”  - program pilotażowy MEN i Centrum Edukacji Obywatelskiej.


Projekt „Szkoła debaty”.


„Czwarta władza z klasą. Szkolny koncern medialny” –  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


„Media dla Milenijnych Celów Rozwoju” - projekt finansowany przez Komisję Europejską.


„Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu”  - projekt Ministerstwa Sprawiedliwości współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

 

 

 

 

.