BIP MJO - XX Liceum Ogólnokształcące

Na tej stronie prezentujemy dokumenty dotyczące XX LO.       

Status prawny:

 

  • Zarządzenie Nr 60/91 Kuratora Oświaty i Wychowania w Krakowie z dnia 10 czerwca 1991 roku  / Nr KOW III OP 0138/75/91 w sprawie powołania XX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie.

  • Decyzja Nr 108/95 Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 22 września 1995 roku / Nr KO III OP 021/106/95 w sprawie nadania imienia patrona XX Liceum Ogólnokształcącemu w Krakowie.
       

Statut XX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie.