BIP MJO - VII Liceum Ogólnokształcące

Informacje o jednostce


Nazwa: VII Liceum Ogólnokształcące
Symbol: LO7
Adres: ul. Skarbińskiego 5, 30-071 Kraków
Telefon: +48126374291
Faks: (012) 63 86 915
Email: liceum@vii-lo.krakow.pl
WWW: http://www.vii-lo.krakow.pl
Adres ESP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/7lo
NIP: 6772012561
REGON: 000719464
Zakres działania: Działalność edukacyjna
Uwagi: Inspektor Ochrony Danych: Kornelia Michalska email: inspektor4@mjo.krakow.pl
Władze:
Dyrektor mgr Wojciech Zagórny
Z-ca dyrektora mgr Marzena Gzyl
Z-ca dyrektora mgr Dariusz Szlagor