BIP MJO - Zespół Szkół Specjalnych Nr 4

 

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?


 

I. Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

 

Dokumenty od wnoszącego:

-skarga, wniosek złożony na piśmie,

- skarga, wniosek złożony do protokołu sporządzonego podczas spotkania z dyrektorem lub wicedyrektorem

 

 

Miejsce złożenia dokumentów: sekretariat Szkoły

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie lub do 30 dni lub w terminie dłuższym, jeżeli sprawa jest skomplikowana i wymaga dodatkowych wyjaśnień

Dokument uzyskiwany w wyniku postępowania: pisemna odpowiedź

 

II. Procedura uzyskania decyzji w sprawie zwolnienia z zajęć edukacyjnych


Dokumenty od rodzica/Opiekuna prawnego:

- pisemny wniosek do dyrektora ZSS 4

- zaświadczenie od lekarza lub opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej (w przypadku zajęć innych niż wychowanie fizyczne)

Miejsce złożenia dokumentów: sekretariat ZSS 4

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie lub do 30 dni lub w terminie dłuższym, jeżeli sprawa jest skomplikowana i wymaga dodatkowych wyjaśnień

Dokument uzyskiwany w wyniku postępowania: decyzja administracyjna wydana przez dyrektora ZSS 4

 

III. Procedura uzyskania informacji/opinii o Uczniu

 

Dokumenty od rodzica/opiekuna prawnego:

 - pisemny wniosek do dyrektora ZSS 4 ze wskazaniem celu (np. przedłożenie w poradni psychologiczno-pedagogicznej, sądzie, w innej szkole)

 Miejsce złożenia dokumentów: sekretariat ZSS4

 Termin załatwienia sprawy: 14 dni (w przypadku nieobecności nauczyciela, wychowawcy, specjalistów, termin może ulec wydłużeniu)

 Dokument uzyskiwany w wyniku postępowania: Informacja/opinia

 

 

IV. Procedura uzyskania decyzji w sprawie nauczania indywidualnego

 

Dokumenty od rodzica/opiekuna prawnego:

 - orzeczenie z poradni psychologiczno -pedagogicznej o potrzebie indywidualnego nauczania

 Miejsce złożenia dokumentów: sekretariat ZSS 4

 Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

 Dokument uzyskiwany w wyniku postępowania: Karta nauczania indywidualnego

 

 

 

 

========================================================================================================


DNI I GODZINY PRZYJĘĆ STRON


 

 

DYREKTOR SZKOŁY – mgr Iwona Pasznicka-Longa

 

PONIEDZIAŁEK 11.00 - 14.00

ŚRODA 14.00 - 16.00


ORAZ W DOWOLNYM INNYM TERMINIE PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU

 

 

 

WICEDYREKTOR – mgr Anna Bacia

 

WTOREK  11.00 – 13.00

CZWARTEK 11.00 - 13.00


ORAZW DOWOLNYM INNYM TERMINIE PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU

 

 

 SEKRETARIAT

Joanna Drabik

 

 PONIEDZIAŁEK   7.30 – 15.30

WTOREK 7.00 -15.00

ŚRODA 7.30 -15.30

CZWARTEK 7.00 - 15.00

PIĄTEK 7.30 - 15.30


 

 

 

PEDAGOG – mgr Janina Chudyba

 

PONIEDZIAŁEK  8.00 – 12.00

WTOREK  8.00 – 12.00

ŚRODA  10.30 – 15.30

CZWARTEK  8.00 – 12.00

PIĄTEK  10.30 – 15.30


 PAŃSTWA RODZICÓW ZAPRASZA:

PONIEDZIAŁEK 8.00 - 9.00

ŚRODA  14.30 - 15.30


LUB W INNYM UMÓWIONYM WCZEŚNIEJ TERMINIE

 

 

 

PSYCHOLOG – mgr Joanna Betlej

 

PONIEDZIAŁEK  7.30 – 14.30

WTOREK  8.00 – 13.00

ŚRODA  11.00 – 15.00

CZWARTEK  7.30 – 13.30

PIĄTEK  7.30 – 11.30


 

 

 

BIBLIOTEKA

 

 PONIEDZIAŁEK 13.30 – 14.30

WTOREK 8.00 – 8.45, 9.50 - 10.35, 10.45 - 13.00, 13.15 - 14.00

ŚRODA 8.00 - 8.45, 9.50 - 10.35, 10.45 - 12.25

CZWARTEK  8.55 - 9.40, 9.50 - 10.35, 10.45 - 11.40, 12.35 - 13.20

PIĄTEK  8.55 - 9.40, 9.50 - 10.35, 10.45 - 12.35

 

 

 

 

STOŁÓWKA

 

CENA JEDNEGO OBIADU 6,00 zł

OBIADY WYDAWANE  12.00 – 14.15


 

 

 

OPIEKA MEDYCZNA  - PIELĘGNIARKA

CODZIENNIE   11.00 – 15.00

 


 

 

 

ŚWIETLICA

 

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK 7.30 – 16.30


 

 

RADA RODZICÓW

 tel. kom: 695 283 796

mail: radarodzicow.zssnr4@interia.pl