BIP MJO - Zespół Szkół Specjalnych Nr 4

Oferta jednostki

 

W skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 wchodzą:


 • Przedszkole Samorządowe nr 24,
 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 44 ( Ośmioletnia, klasy I- VIII)
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 10

Prowadzimy :


Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności do momentu rozpoczęcia nauki

Przedszkole dla dzieci  z niepełnosprawnością intelektualną od trzeciego roku życia

klasy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

(klasy I-III nauczanie zintegrowane; klasy IV-VIII nauczanie blokowe)
klasy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowaną lub znaczną (przygotowanie do samodzielnego życia).

klasy przysposabiające do pracy dla młodzieży z  niepełnosprawnością intelektualną umiarkowaną lub znaczną, która ukończyła naukę w szkole podstawowej

 

Realizujemy program nauczania z dostosowaniem metod i form pracy do możliwości i potrzeb edukacyjnych uczniów.

Zapewniamy możliwość korzystania z: - świetlicy szkolnej (w godz.7.00 - 16.30)
stołówki szkolnej (także diety )
biblioteki szkolnej ( lektury oraz prasa)

Typy niepełnosprawności uczniów


Zapraszamy dzieci z :
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, także z niepełnosprawnością ruchową
oraz te, które rozwijają się w sposób opóźniony.
Także dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami (niepełnosprawne intelektualnie z: niedosłuchem, nadpobudliwością, zaburzeniami mowy, emocji, zachowania itp.)
Z Autyzmem, całościowymi zaburzeniami rozwoju


Baza jednostki

Baza dydaktyczna dostosowana jest do potrzeb uczniów
Posiadamy 2 pracownie komputerowe,
Na terenie zielonym szkoły posiadamy: ogród sensoryczny, plac zabaw dla dzieci, siłownię na świeżym powietrzu, boisko do piłki nożnej.
Budynek dostosowany jest do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym do potrzeb osób poruszających się na wózkach ( winda, podjazdy, łazienki)


Pomoc psychologiczna i pedagogiczna

Wszyscy nasi uczniowie objęci sa niezbędną pomocą terapeutyczną. Prowadzimy terapie w specjalistycznych gabinetach:

 • EEGBiofeedback
 • logopedia , logoterapia , logorytmika (gabinet skomputeryzowany)
 • pracownia integracji sensorycznej
 • pracownia snoozelen(wielozmysłowego poznawania świata)
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Terapia ruchem ( także basen )
 • Elementy socjo- i psychoterapii (m.in Trening Zastępowania Agresji, Terapia behawioralna, Rozwijanie kompetencji emocjonalno - społecznych, trening umiejętności społecznych)
 • Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze
 • Trening słuchowy metodą Johansena
 • Terapia metodą Warnkego
 • Terapia ręki
 • Treningi samodzielności


Opieka medyczna

Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej - codziennie 11.00 -13.00

 

Realizowane eksperymenty i innowacje

W Zespole Szkół realizowane są liczne innowacje pedagogiczne zarówno w szkole podstawowej, jak i szkole przysposabiającej do pracy.


Osiągnięcia uczniów

Uczniowie Zespołu odnoszą wiele sukcesów artystycznych, sportowych i naukowych, zdobywając liczne medale, nagrody i wyróżnienia, w tym :


 • Mikołaj Fitowski otrzymał Nagrodę Edukacyjną Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa za wybitne osiągnięcia sportowe (pływanie).
 • 3 uczniów otrzymało stypendia naukowe SAPERE AUSO Małopolskiej Fundacji Stypendialnej
 • I, II i IV miejsce w Małopolskich turniejach tenisa stołowego
 • złoty medal w pływaniu - IX Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych
 • I i II miejsca w mistrzostwach małopolski w piłce nożnej - Sprawni razem
 • II miejsce w Ogólnopolskich zawodach w pilcie halowej
 • Złote i srebrne medale uczniów uzyskane w Letnich Ogólnopolskich Olimpiadach Specjalnych
 • III miejsce w XIII Mistrzostwach Polski w Piłce Nożnej do lat 16
 • III miejsce w Mistrzostwach Polski w Halowej Piłce Nożnej
 • I miejsce w Wojewódzkich Turniejach Koszykówki chłopców
 • I miejsce w Małopolskim turnieju bocce
 • I i II , III miejsca w różnych konkurencjach Małopolskich Mityngach Pływackiech
 • I miejsce w Mistrzostwach Małopolski w futsalu / 2010/
 • I miejsce w małopolskim festiwalu Chearlederek
 • Mała Buława w Przeglądzie Artystycznym „O Buławę Lajkonika"

Współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi:

Współpracujemy ze Stowarzyszeniami i Organizacjami działającymi na rzecz dzieci np.

- Stowarzyszenie Uśmiech Losu
- Olimpiady Specjalne - Polska
- Sprawni Razem
- Bądźmy Razem
- Fundacja Plus
- PCK , TOnZ
- biblioteki publiczne, domy kultury

Zespół Szkół wspiera wolontariat międzynarodowy

 

Dyrektor:

Iwona Pasznicka-Longa


Dane teleadresowe

30-076 Kraków ul. Zakątek 2

tel/fax 124225712

tel. kom.

e-mail: zss4krakow@gmail.com

www.zss4krakow.oswiata.org.pl

Dojazd:

Przystanek "Biprostal" Tramwaje: 4,8, 13, 14, 20, 24, Autobusy: 102, 144, 194


Mapa