BIP Archiwalny - A_GM12 (data archiwizacji: 2017-11-14, powód archiwizacji: Zgodnie z uchwałą nr LXVIII/1677/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2017 r.)
Dokument archiwalny

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w Krakowie

im. Księdza Kardynała Karola Wojtyły

  1. Uchwała Rady Miasta
    w sprawie nadania imienia patrona Gimnazjum 12 w Krakowie
  2. Misja Szkoły

  3. Statut Szkoły