BIP Archiwalny - A_GM12 (data archiwizacji: 2017-11-14, powód archiwizacji: Zgodnie z uchwałą nr LXVIII/1677/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2017 r.)
Dokument archiwalnyOferta - Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 15


    Posiada stołówkę
    Posiada świetlicę szkolną
    Prowadzi oddziały integracyjne
    Prowadzi oddziały ogólnodostępne

 


Opis:

 

 

Szkoła Podstawowa nr 15 położona jest w centrum osiedla, zdala od ruchliwych ulic. Jest bezpieczną placówką z bogato wyposażoną bazą dodaktyczną. Placówka wewnątrz jest wyremontowana, estetyczna, czysta i nowoczesna. Posiadamy nowoczesną pracownię komputerową, nowe sale do zajęć rewalidacyjnych. Teren do zajęć sportowych stanowi nowa infrastruktura sportowa z wielofunkcyjnymi boiskami.

 

Naszą misją jest kształcenie i wychowanie do wartości poprzez pozytywne wzmacnianie ucznia. Podmiotowe traktowanie ucznia w naszej szkole jest dla nas priorytetem. Kadra pedagogiczna stale pracuje, nad optymalnym wykorzystaniem czasu ucznia w szkole dla jego rozwoju.

 

Zapraszam do odwiedzenia szkoły i porozmawiania z Nauczycielami i Dyrektorem Szkoły.

 

Michał Stolarek

 

 


Historia:

Szkoła Podstawowa z Odziałami Integracyjnymi nr 15 w Krakowie im. Ks. Kardynała Wojtyły powstała w wyniku przekształcenia Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 12. Szkoła powróciła do swojej pierwotnej postaci. Jeszcze przed reformą oświaty ustanawiającą gimnazja, szkoła posiadała ten sam numer placówki i mocno zakorzeniła się w świadomości mieszkanców osiedla Krowodrza Górka w Dzielnicy IV.
Copyright © Asseco Data Systems