BIP Archiwalny - A_GM10 (data archiwizacji: 2013-08-29, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXXI/669/05 Rady Miasta Krakowa)
Dokument archiwalny

Informacje o jednostce


Nazwa: Gimnazjum Nr 10
Symbol: GM10
Adres: ul. Stanisława ze Skalbmierza 7, 31-436 Kraków
Telefon: +48124113516
Faks: (012)411-35-16
Email: sekretariat@gim10.krakow.pl
WWW: http://www.gim10.krakow.pl
Uwagi: sekretariat czynny od 10.00 do 14.00 (w czasie wakacji sekretariat czynny tylko we wtorki)
Władze: