BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 119

Finanse i mienie

 Informujemy, ze sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej nr 119  za 2018 rok znajduje się na stronie BIP Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

 

 

Wykaz umów najmu, dzierzawy, użyczenia.