BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 119

Finanse i mienie

 


Informujemy, ze sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej nr 119 za 2019 rok znajduje się na stronie BIP Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

 

Informujemy, ze sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej nr 119  za 2018 rok znajduje się na stronie BIP Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

 

 

Wykaz umów najmu, dzierzawy, użyczenia.    

 

Sprawozdanie z wykonania Uchwały nr LXXXIV/551/93 Rady Miasta Krakowa za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019      

Sprawozdanie z wykonania Uchwały nr LXXXIV/551/93 Rady Miasta Krakowa za okres od 01.07.2019 do 31.12.2019