BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 119

 

 

Zgodnie z art. 204 ust. 1-2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) kryteria rekrutacyjne oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 podane zostaną do dnia 15 kwietnia 2017 r.

 

 

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY I

 

1. Szkoła jest objęta systemem ewidencji elektronicznej zapisów do klasy I na stronie serwisu rekrutacyjnego: www.krakow.elemento.pl

2. Rodzice /prawni opiekunowie mogą wypełnić wniosek elektronicznie, wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły. Druk można także pobrać i wypełnić w sekretariacie szkoły.

3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmowane są do klasy I w miarę posiadanych wolnych miejsc, na wniosek rodzica, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

 

 

 

 


 

Dyrektor Szkoły

Sekretariat

Pedagog Szkolny

Biblioteka

Pielęgniarka