BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 119

 

 Na tej stronie prezentujemy przepisy dotyczące naszej placówki:

 

 

Akt założycielski szkoły:

 

UCHWAŁA NR LXXXIX/2294/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 119 w Krakowie.

 

 

Statut 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny 

 

 

 

 

Archiwalne przepisy