BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 114 im. Arkadego Fiedlera

Informacje o jednostce


Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 114 im. Arkadego Fiedlera
Symbol: SP114
Adres: ul. Łąkowa 31, 31-443 Kraków
Telefon: +48124110280
Faks: 12 411 02 80
Email: sp114@poczta.onet.pl
WWW: http://www.sp114.krakow.pl
NIP: 9451953712
Zakres działania: Działalność edukacyjna - kształcenie i wychowanie dzieci w wieku szkoły podstawowej
Uwagi: Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Marlena Dyrek; adres e-mail: inspektor1@mjo.krakow.pl
Władze:
Dyrektor mgr Bożena Mikoś
Wicedyrektor dr Mariusz Noga