BIP Archiwalny - A_SP109 (data archiwizacji: 2015-10-01, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XVI/289/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 czerwca 2015 r.)
Dokument archiwalny
Mienie Wartość budynku - 1 989 455,80 Wartość boiska - 422 336,34   Wartość środków trwałych - 1 667 201 Wartość księgozbioru - 25 750