BIP Archiwalny - A_SP109 (data archiwizacji: 2015-10-01, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XVI/289/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 czerwca 2015 r.)
Dokument archiwalny
Na tej stronie prezentujemy przepisy dotyczace naszej placówki    1. Statut szkoły.  2. Hymn szkoły.  3. Rota ślubowania.       Podstawa prawna działania:     Ustawa o systemie oświaty   Decyzja Kuratora Oświaty i Wychowania w Krakowie z dnia 20.05.1985r.w sprawie otwarcia Szkoły Podstawowej w Krakowie w osiedlu Prądnik Biały Wschód     Akt nadania imienia szkole

 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA PACHOLARZ
Osoba publikująca:
KRZYSZTOF BULANDA
Data wytworzenia:
2006-05-30
Data publikacji:
2012-06-18
Data aktualizacji:
2015-03-07