BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 95

 

  Informacje organizacyjne

 

 

Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie

Jest szkołą publiczną i prowadzi oddziały klas I-VIII.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.

Szkoła mieści się przy ulicy Wileńskiej 9B w Krakowie.

Szczegółowe informacje

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-04-22 14:28:09
EWA KNAGA
 Edycja
2019-08-26 16:16:00
EWA KNAGA
 Edycja
2018-05-25 08:55:15
EWA KNAGA
 Edycja
2017-05-02 13:03:03
ANNA HANUSIAK
 Edycja
2013-09-30 15:30:00
ANNA HANUSIAK
 Edycja
2009-03-16 21:15:28
DYLEWSKI PIOTR
 Edycja
2009-03-16 21:12:51
DYLEWSKI PIOTR
 Edycja
2009-03-16 11:32:02
DYLEWSKI PIOTR
 Edycja
2009-03-16 11:05:17
DYLEWSKI PIOTR
 Edycja
2009-03-16 11:04:25
DYLEWSKI PIOTR
 Edycja