BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 95


 
  Jak załatwić sprawę


Dyrektor Szkoły przyjmuje rodziców:

SP95-Filia, ul. Kazimierza Odnowiciela 2 - w środy w godzinach 8:30-9:30
SP95, ul. Wileńska 9B - w środy w godzinach 14:30 - 15:30

 

Wicedyrektor Szkoły przyjmuje rodziców:

Anna Sobańska - w czwartki w godzinach 15:00-15:30
Danuta Maślak - w poniedziałki w godzinach 15:00-15:30

Sekretarz Szkoły - Barbara Rybka

godziny pracy sekretariatu:           ul. Wileńska 9B                ul. Kazimierza Odnowiciela 2
poniedziałki, wtorki, środy, piątki      8:00-16:00                              7:00-15:00
czwartek - dzień bez stron

 


Pedagog Szkolny

godziny pracy:  ul. Wileńska 9B                        ul. Kazimierza Odnowiciela 2
poniedziałek     9:30-15:30
wtorek              9:30-15:30                              9:30-11:00 
środa               9:30-14:30                              12:00-14:00
czwartek           9:30-15:30
piątek             10:00-15:30

 


Psycholog Szkolny

godziny pracy:   ul. Wileńska 9B                      ul. Kazimierza Odnowiciela 2     

poniedziałek         ---------                                 8:00-12:00

wtorek             8:00-12:30
czwartek          8:00-9:30 oraz 11:30-12:30

 


Logopeda

 godziny pracy:    ul. Wileńska 9B                    ul Kazimierza Odnowiciela 2

 

 wtorek i czwartek     --------------                    7:40-8:40 oraz 13:10-16:30             

         piątek                   12:30-16:30                           -------------


Świetlica Szkolna - sprawuje opiekę nad uczniami w godzinach 7:00-17:00

 


Biblioteka Szkolna

godziny pracy:      ul. Wileńska 9B                                    ul. Kazimierza Odnowiciela 2

poniedziałek        11:30-15:00                                         8:00-8:40   10:00-12:20      13:05-15:00
wtorek                 7:30-14:00                                            ---------------
środa                  7:30-9:50  oraz 11:30-12:45                  11:30-14:30
czwartek              7:30-14:00                                            ---------------
piątek                 7:30-9:50 oraz 10:45-14:00                   8:00-11:15  13:05-15:00

 


Stołówka Szkolna

Szkoła oddaje w najem pomieszczenia na prowadzenie stołówki

 


Opieka medyczna

wtorek 7:30-15:05
środa 7:30-15:05
czwartek 7:30-15:05