BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 93 im. Lucjana Rydla

Struktura organizacyjna Szkoły Podstawowej nr 93 im. Lucjana Rydla w Krakowie.

 

Szkołą kieruje dyrektor Szkoły współpracujcy z dwoma wicedyrektorami. Do struktury szkoły należy świetlica szkolna.

 

Dyrektor Maciej Guzikowski

Pierwszy Wicedyrektor Jolanta Piotrowska

Drugi Wicedyrektor Magdalena Tichoruk

 

Liczba uczniów (stan na 1 września 2019r.): 603

Liczba etatów nauczycielskich (stan na 1 września 2019r.): 47,02

Liczba etatów administracji (w tym dyrektor, stan na 1 września 2019r.): 5

Liczba etatów obsługi (stan na 1 września 2019r.): 8


Lista oddziałów wraz z liczbą uczniów w poszczególnym oddziale:

pierwsza a - 24

pierwsza b - 25

pierwsza c - 25

pierwsza d - 21

druga a - 23

druga b - 20

druga c - 18

druga d - 22

trzecia a - 25

trzecia b -25

trzecia c - 26

czwarta a - 25

czwarta b - 23

czwarta c - 23

piąta a - 24

piąta b - 24

piąta c - 22

piąta d - 25

szósta a - 24

szósta b - 21

szósta c - 24

szósta d - 22

siódma a - 18

siódma b - 20

siódma c - 21

ósma a - 25

ósma b - 29

 

Świetlica szkolna czynna jest od godziny 7:00 do godziny 17:00

 

W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, gabinet pedagoga, gabinet pielęgniarki szkolnej.