BIP Archiwalny - A_SP68 (data archiwizacji: 2013-09-04, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XVI/174/11 RADY MIASTA KRAKOWA)
Dokument archiwalny

Zapraszamy do Biuletynu Infomacji Publicznej

Szkoły Podstawowej nr 68

im. Jerzego Bińczyckiego w Krakowie

 

 

Motto szkoły: Szkoła przyjazna i bezpieczna

tel./fax 12 415-47-08

e-mail: sp68@poczta.fm

dyrektor szkoły - mgr Maria Lachowicz - Stankiewicz

zastępca dyrektora szkoły - mgr Beata Barucha

Zapraszamy do serwisu naszej szkoły: www.sp68.edukonekt.pl

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.