BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 64 im. Tadeusza Kościuszki

Zapraszamy do serwisu BIP Szkoły Podstawowej nr 64

im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie 

 

 


Zapraszamy również na naszą szkolną stronę
www.sp64krakow.pl

 Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu zarówno w formie pisemnej jak i ustnej. W tym celu należy złożyć wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku.