BIP Archiwalny - A_SP51 (data archiwizacji: 2013-09-04, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR CV/1445/10 RADY MIASTA KRAKOWA)
Dokument archiwalny

Zapraszamy do serwisu BIP Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 53


 

 


Misja

" Uczymy nie dla szkoły, lecz dla życia"

Jesteśmy Szkołą, która opiera swoje działania na takich wartościach jak:
- mądrość
- wolność (bezpieczeństwo)
- zdrowie.

Struktura naszej Szkoły opiera się na zgodnym współistnieniu i współpracy pomiędzy uczniami i pracownikami, między rodzicami i szkołą, między społecznością lokalną i szkołą.

Realizacja misji Szkoły przebiega w następujących płaszczyznach:

  1. Indywidualna praca z poszczególnymi uczniami
  2. Praca wychowawcza z klasą
  3. Praca z samorządem szkolnym
  4. Współpraca z rodzicami
  5. Zwyczaje szkolne, imprezy
  6. Kultura i nauka
  7. Turystyka, rekreacja, wypoczynek
  8. Współpraca ze środowiskiem lokalnym 

Informacje publiczne nieopublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyc pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.


 

Dziennik zmian dokumentu:


2013-09-04 09:48:03
AGNIESZKA STOKŁOSA - REDAKCJA BIP
 Przeniesiono do archiwum
2010-10-05 09:10:25
MAŁGORZATA TOMALA
 Edycja
2006-07-07 12:36:13
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51
 Edycja
2006-07-07 12:35:58
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51
 Edycja
2006-07-06 11:59:48
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51
 Edycja
2006-07-06 11:59:41
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51
 Edycja
2006-07-04 11:25:09
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51
 Edycja
2006-07-04 11:24:03
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51
 Edycja
2006-07-04 11:23:27
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51
 Edycja
2006-06-29 10:11:23
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51
 Edycja