BIP Archiwalny - A_SP51 (data archiwizacji: 2013-09-04, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR CV/1445/10 RADY MIASTA KRAKOWA)
Dokument archiwalny


Na tej stronie prezentujemy przepisy dotyczące naszej placówki

 

1. Statut szkoły

- uchwała nr 3/24/09/2008

- uchwała nr 7/12/11/2008

- uchwała nr 9/4/02/2009

- uchwała nr 10/27/04/2009

- uchwała nr 2/31/08/2009

- uchwała nr 6/14/09/2009

- Tekst ujednolicony Statutu

- Uchwała nr 10/6/01/2010

- Uchwała nr 12/24/02/2010

- Uchwała nr 21/30/06/2010

2. Uchwała numer XIX/146/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 czerwca 2003 w sprawie ustalenia sieci szkół

3. Akt przekształcenia Uchwała numer XII/95/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 03 marca 1999