BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 48 w Krakowie im. Szarych Szeregów

Zapraszamy do serwisu BIP

Szkoły Podstawowej nr48 im. Szarych Szeregów w Krakowie

 


Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.

W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły.

Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.


 

Zapraszamy również do naszego serwisu domowego


http://sp48kr.edupage.org


 

Strona zwiera informacje dotyczace codziennego życia szkoły, jej uczniów, rodziców, nauczycieli  i innych pracowników.To tam znajdziecie Państwo misję i wizję szkoły, informacje na temat naszych dydaktycznych i wychowawczych priorytetów i bieżące informacje na temat dokonań w danym roku szkolnym

 


 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-03-14 22:01:46
ARTUR WIERZBA
 Edycja
2019-03-14 22:00:59
ARTUR WIERZBA
 Edycja
2019-03-12 21:04:54
ARTUR WIERZBA
 Edycja
2019-03-12 19:24:52
BARBARA CZEPIEC
 Edycja
2015-03-10 09:18:39
ARTUR WIERZBA
 Edycja
2015-03-09 21:13:28
ARTUR WIERZBA
 Edycja
2015-03-09 16:34:15
BARBARA CZEPIEC
 Edycja
2015-03-09 13:37:58
BARBARA CZEPIEC
 Edycja
2015-03-09 11:44:30
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-05-25 08:36:14
BARBARA CZEPIEC
 Edycja