BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 48 w Krakowie im. Szarych Szeregów

Zapraszamy do serwisu BIP

Szkoły Podstawowej nr48 im. Szarych Szeregów w Krakowie

 


Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.

W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły.

Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.


 

Zapraszamy również do naszego serwisu domowego


http://sp48kr.edupage.org


 

Strona zwiera informacje dotyczace codziennego życia szkoły, jej uczniów, rodziców, nauczycieli  i innych pracowników.To tam znajdziecie Państwo misję i wizję szkoły, informacje na temat naszych dydaktycznych i wychowawczych priorytetów i bieżące informacje na temat dokonań w danym roku szkolnym