BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 36 im. Henryka Sienkiewicza

 

Zapraszamy do serwisu BIP

Szkoły Podstawowej nr 36 im. Henryka Sienkiewicza

 


 

logo szkoły podstawowej numer 36zapraszamy również do naszego serwisu domowego
www.sp36.pl

 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie
na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły.
Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.