BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 32

Zapraszamy do serwisu BIP
Szkoły Podstawowej nr 32

im. Karola Chodkiewicza w Krakowie 

 

 

 

 

zapraszamy również do naszego serwisu domowego: www.sp32.krakow.pl

 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie

na wniosek. W tym celu nalezy złożyć ustny wniosek w Sekretariacie Szkoły.

Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.