BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 31 im.dra Henryka Jordana

Akty administracyjne wydawane przez jednostkę

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

Decyzja w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego.

Decyzja w sprawie zwolnienia z zajęć edukacyjnych.

Decyzja w sprawie wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły

Decyzja w sprawie odmowy przyznania uczniom indywidualnego programu lub toku nauki.

Decyzje w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.