BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 31 im.dra Henryka Jordana

Informacje organizacyjne

Administarator: Anna Sikora 
Operator: Agnieszka Balicka  
 
Adres e-mail: sp31hjordan@wp.pl 
 
Telefon kontaktowy: 0124273800