BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 31 im.dra Henryka Jordana

Jak załatwić sprawę       

            Sekretariat Szkoły przyjmuje rodziców we wtorki i czwartki od 9 do 14 i w środy

w godzinach od 15 do 17.    

Telefon kontaktowy:  (012) 427-38-00