BIP Archiwalny - A_SP11 (data archiwizacji: 2013-09-03, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XIX/226/11 RADY MIASTA KRAKOWA)
Dokument archiwalny

Zapraszamy do serwisu BIP

Szkoły Podstawowej nr 11Misja szkoły
Jesteśmy szkołą, która swoje działanie opiera na zdrowiu, wolności, życzliwości, wiarygodności. Szanujemy Prawo do wyboru dróg, oryginalności, odmienności poglądów, zdrowego stylu życia i kreatywności.

 Zaraszamy również do strony domowej Szkoły
http://www.sp11.krakow.pl

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.