BIP MJO - Zespół Szkół Specjalnych Nr 6

 

 

Zespół Szkół Specjanych Nr 6
w Krakowie

 

 

 

Zapraszamy do serwisu BIP naszej placówki

 

 

Zapraszamy również na stronę domową

Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 w Krakowie

 

 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wiosek. W tym celu należy złożyć wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.