BIP Archiwalny - A_ZSOI5 (data archiwizacji: 2017-10-25, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r.)
Dokument archiwalny

Informacje o jednostce


Nazwa: Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5
Symbol: ZSOI5
Adres: os. Słoneczne 12, 31-957 Kraków
Telefon: +48126440895
Faks: 012 644-08-95
Email: gim49krakow@tlen.pl
WWW: http://www.gim49krakow.neostrada.pl
Zakres działania: Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5 realizuje kształcenie w klasach integracyjnych na poziomie podstawowym w Szkole Podstawowej Nr 105 i gimnazjalnym w Gimnazjum Nr 49. W klasach integracyjnych proces edukacyjny realizują wspólnie uczniowie zdrowi i o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W każdej klasie integracyjnej zajęcia edukacyjne prowadzone są przez nauczyciela przedmiotu przy udziale nauczyciela pedagoga specjalnego. Szkoła Podstawowa Nr 105 posiada certyfikat Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i wspólnie ze społecznością Gimnazjum Nr 49 tworzą model szkoły siedliskowej – otwartej na wymianę doświadczeń i współpracę i dialog z rodzicami, oraz społecznością lokalną. Przy Szkole Podstawowej Nr 105 działa w oparciu o własny statut Fundacja na Rzecz Pomocy Dzieciom.
Uwagi: Sekretariat szkoły jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
Władze:
Dyrektor Szkoły  mgr Ewa Donhöffner
w-c dyrektor  mgr Irena Pęcak

Zobacz szczegółowe informacje na temat jednostki