BIP Archiwalny - A_ZSO16 (data archiwizacji: 2013-09-20, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR LXXII/1057/13 RADY MIASTA KRAKOWA)
Dokument archiwalny


Biuletyn Informacji Publicznej
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16


ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 16

OS. NIEPODLEGŁOŚCI 19

31-862 KRAKÓW

TEL. 649 16 07

e-mail: zso16krakow@op.plZapraszamy również do naszego serwisu domowegoInformacje nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek

w sekretariacie szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.