BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 156

 Szkoła Podstawowa nr 156  im. ks. kard. Adama Stefana  Sapiehy w Krakowie


 

 

31-586 Kraków ul. Centralna 39 tel/fax: (12) 644-92-41

e-mail Dyrektor/Sekretariat: mbm156@op.pl

 

Sekretariat7.00 - 15.30  

                      

     

Dyrektor szkoły przyjmuje:

 

Dyrektor Szkoły

Małgorzata Markiewivcz

przyjęcie stron: piątek w godz. 9.00-10.00

 

(lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym)

 

 

z-ca Dyrektora Szkoły

Beata Mazur-Bartuś   (świetlica, kl 1-4)

przyjęcie stron:

 poniedziałek w godz. 12.30-13.30

 środa w godz. 11.00-12.00

 (lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym)

 

z-ca Dyrektora Szkoły

p. Agnieszka Fercikowska (klasy 5-8)

przyjęcie stron:

poniedziałek w godz. 12.30-13.30

środa w godz. 11.00-12.00

 (lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym)

 

 

 

 

 e-mail:   mbm156@op.pl

 

adres  strony internetowej: www.sp156.edukonekt.pl

  

 

Informacje publiczne nieopublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.