BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 155

Rejestry, ewidencje, archiwa


I. Dokumentacja organizacyjna szkoły-do wglądu

II. Dokumentacja przebiegu procesu kształcenia, wychowania i opieki - brak dostępu, w niektórych przypadkach  dostęp na wniosek zainteresowanego ze względu na ochronę danych osobowych

III. Dokumentacja kadrowa- brak dostępu

IV. Dokumentacja finansowa szkoły- ograniczony dostęp

V. Dokumentacja dotycząca bazy i warunków bhp- do wglądu