BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 155

Informacje o jednostce


Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 155
Symbol: SP155
Adres: os. 2 Pułku Lotniczego 21, 31-863 Kraków
Telefon: +48126471008
Faks: 660637322
Email: sp155krakow@o2.pl
WWW: http://sp155.krakow.pl
NIP: 6751247164
Zakres działania: działalność edukacyjna na poziomie ośmioletniej szkoły podstawowej
Uwagi: Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:Marlena Dyrek, inspektor1@mjo.krakow.pl
Władze:
dyrektor szkoły mgr Anna Kurek
w-ce dyr szkoły mgr Beata Flank
w-ce dyr szkoły mgr Aleksandra Gładki