BIP Archiwalny - A_SP130 (data archiwizacji: 2013-02-26, powód archiwizacji: Przekształcenie jednostki zgodnie z uchwałą nr L/648/12 Rady Miasta Krakowa)
Dokument archiwalny

Informacje o jednostce


Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 130
Symbol: SP130
Adres: os.Oświecenia 30, 31-636 Kraków
Telefon: +48126497773
Faks: 12 649 77 73
Email: sp130krakow@gmail.com
WWW: http://www.sp130.krakow.pl
Zakres działania: Działalność dydaktyczno- wychowawcza
Uwagi: Sekretariat przyjmuje strony: 8:00 - 16:00
Władze:
Dyrektor szkoły  Dorota Kaleta
Zastępca dyrektora  Beata Podermańska-Musiał