BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 89

Kontrole przeprowadzone w Szkole Podstawowej nr 89

 

Dokumentacja dotycząca kontroli przeprowadzonych w SP89 w Krakowie dostępna jest do wglądu w siedzibie jednostki (os. Piastów 34a, 31-624 Kraków), po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu pod nr telefonu 12 648-10-58.

 

Dokumenty niniejsze udostępniane są również na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.