BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 89

Biuletyn Informacji Publicznej


Szkoły Podstawowej nr 89 w Krakowie


os. Piastów 34a

NULL
Zapraszamy również na naszą domową stronę: www.sp89krakow.pl

Informacje które nie zostały opublikowane na stronie BIP podlegają udostępnieniu na wniosek złożony w Sekretariacie Szkoły.

 

 

 

Udostępnienie pisemne lub ustne następuje bez zbędnej zwłoki i nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku.

 

 

NULL