BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 89

Informacje o jednostce


Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 89
Symbol: SP89
Adres: os. Piastów 34a, 31-624 Kraków
Telefon: +48126481058, 660637373
Faks: 126481058
Email: sp89@onet.eu
WWW: http://www.sp89krakow.pl
NIP: 6782803525
REGON: 000985438
Zakres działania: Działalność dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza dzieci w wieku od 7do 15 lat
Uwagi: Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Marlena Dyrek, inspektor1@mjo.krakow.pl
Władze:
dyrektor mgr Grażyna Janawa
z-ca dyrektora mgr Agnieszka Karwas
z-ca dyrektora mgr Anna Ujejska

Zobacz szczegółowe informacje na temat jednostki